Echipa specialiazata de farmacisti

Preturi competitive

Amabilitate si profesionalism

4 farmacii in iasi

Copou – Bld Carol I,  NR 26 -28   [ Telefon 0232 272 897 ]

Tatarasi – Strada Ateneului nr 2 [ Telefon 0232 240 326 ]

Podu Ros – Strada Primăverii nr 4  [ Telefon  0232 230 005 ]

Frumoasa – Strada Plantelor nr 48 [ Telefon 0232 214 042 ]